Gelderlander 1992

Sterke presentatie van Lindy de Jong


Expressieve schilderkunstige' uitingen in Wamel en Arnhem

Door Jan Nieland

Lindy de Jong trekt al enkele jaren de aandacht door de nogal direte wijze waarop zij zich blijkt te kunnen uiten. Daarbij voegt zij een sterk persoonlijke signatuur van die expressie momenten, in sa­menhang met een niet alledaags materiaalgebruik. Die trend zet zich voort in het laatste werk dat zij momenteel toontbij galerie Ellen Hansen in Wamel en in het Huis der Provincie aan de Markt te Arnhem.
Je wordt in beide presentaties overweldigd door een kleurrijke inbreng en door een vrij suggestieve manier van vormgeven. Van­zelfsprekend steelt in dit verband galerie Ellen Hansen de show, om­dat daar de omgeving en de inrichting natuurlijk is toegesneden op de meest zorgvuldige presentatie van het werk; de hal van het Provinciehuis laat wat dit laatste betreft nog wel het een en ander te wensen over, met name met betrekking tot de verlichting.
Wat dit laatste betreft is dat de feitelijke doodsteek voor alles wat er wordt geëxposeerd. Het werk kan er hangen en daarmee is in feite eigenlijk al te veel gezegd, vooral wanneer het gaat om werk dat bij uitstek drijft op de nuance­, ringen van glans, licht en schaduw. Dat aspect nu is bij Lindy de Jong in hoge mate aan de orde.
Betrokkenheid

Mij staan nog de 'Veenlijken' voor ogen die zij jaren geleden exposeerde. Daarbij ging het om een expressievorm die een zo directe
benadering gaf van een sfeer die haar had getroffen, dat je als kijker als het ware in een kortsluitmoment werd opgenomen binnen
de gedachtenwereld die hier gestalte kreeg.
Natuurlijk zeggen zulke presentatievormen ook veel over de affiniteiten van de kunstenares zelf met de haar omringende wereld. Het is daarbij met name de betrokkenheid op de aarde die hierbij opvalt. Die expressielijn zet zich momenteel voort. In dat huidige werk is er echter niet alleen meer sprake van een archeologische verbondenheid, maar ook een zuiver geologische.

De Jong gebruikt de anonieme materie van de aarde immers momenteel bij haar zandschilderijen, waarin de natuurlijke aardkleuren en de door haarzelf bewerkstelligde pigmentering onmerkbaar in elkaar overgaan.

Geestverwanten

Naast de glijdende zachte tintenschaal van de zandschilderijen geven de acrylschilderijen een totaal andere indruk. Daar liggen het heldere geel en het hemelse blauw zonder probleem naast het lichtende rood en proef je de gevoelsmatige band die deze schilderes, heeft met enkele groten die haar voorgingen zoals Dufy, Chagall en Gauguin.
Wie vrolijk werk zoekt, weet daardoor op voorhand dat uit juist déze wat meer extraverte glanzende reeksen zal moeten worden gekozen.
Daar rinkelen de belletjes immers door een vrolijke, wat folkloristische en exotische, maar vooral ook decoratieve, speelse en verhalende inslag.

Introvert

De zandschilderijen hebben ook door de aard van de gebruikte materie een veel introverter karakter. Je wordt er indringender geconfronteerd met symbolen die ons betrekken op een onwezenlijk bestaan. Er is hier eén duidelijke lijn terug te voeren naar de eerder genoemde veenlijken waarbij ook het realisme en het surrealisme in elkaar leken over te gaan.
Al met al schept de wereld van Lindy de Jong een interessante ruimte om zich heen, waar het betekenisloze en het betekenisvolle elkaar blijken aan te kunnen vullen. Waarheid en fantasie gaan er geruisloos in elkaar over en daarmee effent zij een weg die we zonder moeite volgen.
Daarmee is gezegd dat dit werk ondanks het sterk confronterende karakter vrij moeiteloos overkomt. Het is daarbij wars van literaire inbreng omdat het sterk beeldend is; een feitelijke voorwaarde voor alle beeldende kunst.

Lindy de Jong, schilderijen. Galerie Ellen Hansen, Kerkstraat 24, Wamel Geopend do. t/m zo. 13.00 tot 17.00 uur, tot 5 mei.
Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem. Geopend ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur, tot 10 mei.

Expositie Ellen Hansen Gallerij Wamel 1992  

© 1983-2021 Lindy de Jong (alle rechten voorbehouden)